Thursday, February 7, 2013

ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝΑΓΚΗ  ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ
Απόλυτη και άμεση εφαρμογή του Νόμου

            Γράφει ο                                                         Κηφισιά, 5 Φεβρουαρίου 2012
            Νίκος Αναγνωστάτος

              Προκύπτει αβίαστα πλέον ότι το κράτος χρειάζεται επανίδρυση. Όταν  ο Καραμανλής προέβλεψε αυτή την ανάγκη, ζούσαμε σε εποχή παχέων αγελάδων, γεγονός που επέτρεπε έντονες αντιδράσεις των διαφόρων μορφών και είδους βολεμένων, ακόμη και της ανεύθυνης αντιπολίτευσης και έτσι τα ντόπια αλλά και ξένα συμφέροντα, όπως τα λέμε, απέτρεψαν την αναγκαία αυτή θεσμική ενέργεια και την πληρώνουμε (τη νύφη) τώρα. Και βέβαια η έννοια της επανίδρυσης επιβάλλει πρώτα γκρέμισμα,  κατάργηση του άθλιου κράτους και ίδρυσή του από την αρχή με ορθολογικό τρόπο και αναπτυξιακή μορφή, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και στην υπηρεσία των πολιτών.
            ΌΤΑΝ οι αγρότες κάθε Φεβρουάριο, περίοδο που δεν είναι καλλιεργητική, κλείνουν τους δρόμους, χωρίς να φοβούνται τις συνέπειες μιας τέτοιας παράνομης και αντικοινωνικής πράξης, διότι κάποτε τους είχαν κακομάθει με πακτωλούς ευρωπαϊκών χρημάτων, χωρίς έλεγχο και χωρίς τη δημιουργία υποδομών εκσυγχρονισμού καλλιεργητικών μεθόδων, αλλά παρέχοντας ζωντανά χρήματα, τα οποία μεταφράζονταν ως δωροδοκία για αποχαύνωση και αδιαφορία ποιοτικής  παραγωγής,
            ΌΤΑΝ η κάθε διαμαρτυρόμενη ομάδα πολιτών, συνήθως κομματικά ενεργούμενη, μπορεί να προβαίνει σε καταλήψεις δημοσίων κτιρίων, ακόμη και μαθητές στα σχολεία τους, μία άκρως παράνομη και αντικοινωνική ενέργεια, χωρίς τις συνέπειες του νόμου,
            ΟΤΑΝ η κάθε διαμαρτυρόμενη ομάδα πολιτών, ακόμη και ολιγάριθμη, διαδηλώνουν εν μέση οδώ στο κέντρο της Αθήνας, καταστρέφοντας την εμπορική κίνηση, προβαίνοντας σε βανδαλισμούς, ακόμη και σε εγκληματικές πράξεις όπως αυτές στην Marfin, χωρίς άμεσες νομικές συνέπειες,
            ΟΤΑΝ ο κάθε συνδικαλιστής, υπερβαίνων τον σκοπό ύπαρξής του και καταχρώμενος  των δικαιωμάτων του, είτε για στενά συμφέροντα της ομάδας του, είτε ακόμη και για κομματικούς λόγους, αναστατώνει και ταλαιπωρεί την κοινωνία, ξανά χωρίς επιπτώσεις των καταχρηστικών ακόμη και παράνομων πράξεών του, όπως οι Σωτηρόπουλοι, Φωτόπουλοι κ.ά.,
            ΟΤΑΝ ο κάθε «αρμόδιος» υπάλληλος, στηριζόμενος είτε στη στενή ερμηνεία του νόμου ή ακόμη και στη δική του ερμηνεία των διατάξεων, διακατεχόμενος από το σύνδρομο της δυναστικής εξουσίας στην καλύτερη περίπτωση, ενεργεί ως τροχοπέδη κάθε επενδυτικής προσπάθειας, δηλαδή εκτρέφοντας το τέρας της γραφειοκρατίας,
            ΟΤΑΝ η αντιπολίτευση, ακόμη και η αξιωματική ασκεί πολιτική αρνητική μέχρι καταστροφική και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η πελατειακή σχέση και όχι το καλό και το συμφέρον της Ελλάδας, με το να λέει πάντα όχι σε κάθε κυβερνητική πρόταση και να συμφωνεί με κάθε αίτημα της όποιας κοινωνικής ομάδας, αδιακρίτως νομιμότητας ή δυνατότητας ικανοποίησης,
            ΟΤΑΝ τόσα στραβά και ανάποδα συμβαίνουν στην καθημερινότητα, τα οποία βρίσκει μπροστά του ο κάθε πολίτης όταν αναγκάζεται για οιονδήποτε λόγο να επισκεφθεί μια δημόσια υπηρεσία, αυτό το κράτος δεν λειτουργεί σωστά και χρειάζεται κατεδάφιση και κτίσιμο από την αρχή. Και τούτο διότι μέχρι τώρα η όποια προσπάθεια διόρθωσης επί μέρους δυσλειτουργίες έχουν αποτύχει από τη σθεναρή αντίδραση των συνδικαλιστών και των υπολοίπων βολεμένων υπαλλήλων, βρίσκοντας πάντα και πολιτική στήριξη.
            Το πρώτο βήμα είναι η απόλυτη εφαρμογή των νόμων, χωρίς δισταγμό και χωρίς ανοχή. Τέρμα το κλείσιμο των δρόμων, που επιδεινώνουν την ήδη πάσχουσα οικονομία. Μέχρις εδώ οι καταλήψεις κάθε μορφής και για οιονδήποτε λόγο ή αιτία. Οι συνδικαλιστές να περιοριστούν αυστηρά στα καθήκοντά τους, και στο θεσμικό τους ρόλο και όχι να ζητούν, μεταξύ άλλων, και να συγκυβερνούν. Η γραφειοκρατία, η γάγγραινα αυτή της δημόσιας ζωής και η αιτία ανάσχεσης της οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει να εξαλειφθεί πάραυτα. Την εποχή αυτή της οικονομικής κατάρρευσης και της αδήριτης ανάγκης ανάπτυξης δια των επενδύσεων, η γραφειοκρατία πρέπει και μπορεί να παταχθεί αμέσως με την αντικατάσταση των προαπαιτούμενων διαδικασιών αδειοδότησης, με μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι εντός προθεσμίας θα προσκομίσει ό,τι απαιτείται και να του χορηγείται η άδεια αμέσως και επί τόπου. Τούτο το έχουμε προτείνει κατ’ επανάληψη σε προηγούμενα σημειώματά μας. Μια τέτοια αντιμετώπιση μπορεί να παρακάμψει την όποια γραφειοκρατία, έστω και προσωρινά μέχρι να διατυπωθούν σωστοί και ευέλικτοι τρόποι προϋποθέσεων και ελέγχου για την όποια αδειοδότηση.
            Η πιο πάνω πρόταση, αν συνδυαστεί με τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π., οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την έκδοση και συλλογή των απαιτούμενων αυτών δικαιολογητικών, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τις διάφορες υπηρεσίες, ίσως επιτευχθεί το τέλειο. Ας το μελετήσουν οι «αρμόδιοι» και ίσως αποδειχθεί ως το αυγό του Κολόμπου.            
            Αυτά προς το παρόν και μέχρι νεωτέρας.  
            Νίκος Αναγνωστάτος
            e-mail: nanagnostatos@gmail.com

Ιστολόγιο με νέα, συζήτηση και προβληματισμό... Στείλετε τις αναρτήσεις σας στο: logiastarata@gmail.com

ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Γράφει ο Νίκος Αναγνωστάτος


Προκύπτει αβίαστα πλέον ότι το κράτος χρειάζεται επανίδρυση. Όταν ο Καραμανλής προέβλεψε αυτή την ανάγκη, ζούσαμε σε εποχή παχέων αγελάδων, γεγονός που επέτρεπε έντονες αντιδράσεις των διαφόρων μορφών και είδους βολεμένων, ακόμη και της ανεύθυνης αντιπολίτευσης και έτσι τα ντόπια αλλά και ξένα συμφέροντα, όπως τα λέμε, απέτρεψαν την αναγκαία αυτή θεσμική ενέργεια και την πληρώνουμε (τη νύφη) τώρα. Και βέβαια η έννοια της επανίδρυσης επιβάλλει πρώτα γκρέμισμα, κατάργηση του άθλιου κράτους και ίδρυσή του από την αρχή με ορθολογικό τρόπο και αναπτυξιακή μορφή, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και στην υπηρεσία των πολιτών


 Ανάγκη επανίδρυσης του Κράτους
Γράφει ο
Νίκος Αναγνωστάτος
Προκύπτει αβίαστα πλέον ότι το κράτος χρειάζεται επανίδρυση. Όταν  ο Καραμανλής προέβλεψε αυτή την ανάγκη, ζούσαμε σε εποχή παχέων αγελάδων, γεγονός που επέτρεπε έντονες αντιδράσεις των διαφόρων μορφών και είδους βολεμένων, ακόμη και της ανεύθυνης αντιπολίτευσης και έτσι τα ντόπια αλλά και ξένα συμφέροντα, όπως τα λέμε, απέτρεψαν την αναγκαία αυτή θεσμική ενέργεια και την πληρώνουμε (τη νύφη) τώρα. Και βέβαια η έννοια της επανίδρυσης επιβάλλει πρώτα γκρέμισμα,  κατάργηση του άθλιου κράτους και ίδρυσή του από την αρχή με ορθολογικό τρόπο και αναπτυξιακή μορφή, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και στην υπηρεσία των πολιτών.

 

No comments:

Post a Comment