Wednesday, July 29, 2015

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚατευθυντήριες επενδυτικές γραμμές, υποχρέωση του κράτους
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αναγκαία ενδελεχής μελέτη όλου του cluster της παραγωγής

          Γράφει ο                                                         Κηφισιά, 29η Ιουλίου 2015
Νίκος Αναγνωστάτος

Η οικονομία μας έχει μεταμορφωθεί σε ΚΡΟΝΟ και τρώμε τα παιδιά μας που παράγουν και αναπτύσσουν την οικονομία. Όλοι θέλουν ανάπτυξη και κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν ύφεση. Ζητάμε δανεικά για να … τα ξοδεύουμε στα μπουζούκια και να πηγαίνουμε διακοπές και θεωρούμε εκβιασμό διότι μας θέτουν όρους για να μας τα δώσουν. Παραστατική η παρομοίωση, αλλά δεν απέχει στην ουσία από την πραγματικότητα.
Οφείλουμε επομένως να σοβαρευτούμε, να μην αντιδικούμε για την αντιδικία και να συνεργαστούμε όλοι για να βρούμε τις προσφορότερες λύσεις και να λάβουμε τις δέουσες αποφάσεις για ένα ολοκληρωμένο και καλά μελετημένο πρόγραμμα οικονομίας και ανάπτυξης. Εδώ ταιριάζει να αναφερθούμε την πρόσφατα επικαλεσθείς Αντιγόνη του Σοφοκλέους ότι, «Αν διχασμένη είν’ η πολιτεία, ο εμφύλιος πόλεμος αρχίζει να ζυγώνει».  Στο πολυπόθητο θέμα της ανάπτυξης θα επικεντρώσουμε το παρόν σημείωμα, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές προϋποθέσεις, όπως σταθεροποίηση της οικονομίας, δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος κ.ά., τα οποία φυσιολογικά θα ακολουθήσουν και αυτά, με την προσδοκία η όποια επωφελής και πραγματοποιήσιμη άποψή μας, να ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό της η Κυβέρνηση.
Σε ελεύθερη οικονομία της αγοράς βρισκόμαστε(;), όπου όταν η αγορά αφεθεί πράγματι ελεύθερη, χωρίς τις παθογένειες του ελληνικού κράτους που ενεργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη, ο ιδιωτικός τομέας μεγαλουργεί και παράγει πλούτο με τον οποίο συντηρείται το αδηφάγο δημόσιο. Όμως ένα κράτος μικρό, ευέλικτο και δημιουργικό, όπως πρέπει να είναι, οφείλει στα πλαίσια του ρυθμιστικού και εποπτικού του ρόλου, να παρακολουθεί την αγορά και να παρεμβαίνει όπου και όταν δημιουργούνται στρεβλώσεις και προβλήματα που εκτρέπονται του υγιούς ανταγωνισμού και αλλοιώνουν την ανάπτυξη. Μέρος των δημιουργικών καθηκόντων ενός κράτους, μιας κυβέρνησης, είναι να μελετήσει ενδελεχώς κατευθυντήριες επενδυτικές αρχές  για τομείς και προϊόντα τα οποία έχει ανάγκη η κοινωνία και τώρα εισάγονται, ή τα οποία προσφέρονται για εξαγωγή. Έτσι η δημιουργική ιδιωτική πρωτοβουλία θα είναι αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη.
Πρωταρχική ενέργεια επομένως, είναι μια ομάδα έμπειρων και ειδικευμένων προσώπων να μελετήσουν και να εντοπίσουν τα προϊόντα που εισάγουμε, πως θα μπορούσαμε να τα παράγουμε αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να εντοπίσουμε τα προϊόντα που ζητούνται στο εξωτερικό και μπορούμε να τα παράγουμε για εξαγωγή. Στη συνέχεια να κατηγοριοποιήσουμε τα προϊόντα αυτά, έτσι ώστε κάθε ομοειδής  κατηγορία να μελετηθεί επισταμένως πως θα βελτιωθεί η παραγωγή, τόσο ως προς την ποιότητα, όσο και ως προς την μείωση της δαπάνης παραγωγής, για να γίνουν ανταγωνιστικά.


Πολλά των εισαγομένων προϊόντων προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές των δικών μας, διότι, από όσα γνωρίζουμε, βασικοί συντελεστές του κόστους παραγωγής είναι ακριβότεροι από αυτές των ξένων. Χρειάζεται επομένως μια έρευνα των λόγων και αιτιών και πως μπορούν είτε να μειωθούν τα κόστη αυτά, είτε να βελτιωθεί η ποιότητά τους και να αντισταθμίσουν έτσι την ανταγωνιστικότητα. Αδήριτη ανάγκη επομένως η εμπεριστατωμένη αυτή μελέτη των ειδικών και έμπειρων προσώπων, να εξετάσει όλο το cluster  όπως λένε σήμερα την γκάμα παραγωγής, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο παραγωγής. Δηλαδή, έρευνα αγοράς, συνθήκες παραγωγής, εναλλακτικοί συντελεστές κόστους, συσκευασία αναλόγως προορισμού, διάθεση των προϊόντων, τυχόν τυποποίησης και ό,τι άλλο κριθεί αναγκαίο.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία δυστυχώς υπολείπεται μακράν των αναγκών μας, άρα οφείλουμε να εξετάσουμε κάθε δυνατότητα να αυξήσουμε την πρωτογενή αυτή παραγωγή, τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και κινήτρων σε νέους να ασχοληθούν ξανά με το χωριό τους από όπου έφυγαν την εποχή της στρεβλής ανάπτυξης. Σε δεύτερο στάδιο να εξεταστεί η ομαδική συνεργασία, για να μην την πούμε με τη κακόφημη ονομασία τους «συνεταιρισμούς», με μια σύγχρονη και ουσιαστική σύνθεση και λειτουργία.   
Η γραφειοκρατία είναι ακόμη μια πληγή που δημιουργεί πολλά προβλήματα και ανασχέσεις επενδύσεων, όπως π.χ. την ανεξήγητη καθυστέρηση της άδειας κατασκευής του αυτοκινήτου «PΟΝΥ» της εταιρείας «NAMCO AE». Άρα χρήζει καίριο και κεραυνοβόλο κτύπημα. Επαναλαμβάνω προηγούμενη πρότασή μου για έμμεση αλλά αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται μια έγκριση του δημοσίου για οιοδήποτε θέμα, όπως π.χ. έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος θα υπογράφει στην αρμόδια Υπηρεσία μία ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, στην οποία θα αναγράφονται όλες οι ενέργειες, πιστοποιήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται και θα δίνεται μια προθεσμία ολοκλήρωσης των αιτουμένων, προθεσμία  σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, ήτοι από ένα μέχρι δύο έτη, και με την υπογραφή της υπεύθυνης αυτής δήλωσης, θα λαμβάνει την έγκριση ή την άδεια ή ό,τι άλλο αιτείται επί τόπου, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία. Οίκοθεν νοείται ότι αν δεν εκτελεσθούν τα προβλεπόμενα εντός του συμφωνηθέντος χρόνου, η άδεια ή ό,τι άλλο έχει δοθεί, θα ανακαλείται. Με αυτόν τον τρόπο η γραφειοκρατία τετέλεσται!
Ένας άλλος τρόπος αμέσων επενδύσεων, παρακάμπτοντας την οιανδήποτε δήθεν ακατάλληλη επενδυτική ατμόσφαιρα, είναι η εφαρμογή του άρθρου 107 του Συντάγματος, με το οποίο ισχύουν ειδικοί όροι και συνθήκες για μια επένδυση « για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού», όπως αιτιολογούνται οι ειδικοί όροι και πηγάζει και εφαρμόζεται κατά κόρον στην αγορά πλοίων που υψώνουν την ελληνική σημαία. Τίποτε δεν εμποδίζει την εφαρμογή του και σε επενδύσεις στη στεριά, ή ακόμη και μόνο να επεκταθεί με απλό νόμο και για κεφάλαια εσωτερικού. Το θέμα έχω αναπτύξει σε ξεχωριστό άρθρο μου στις 19.5.2015 με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ», για όποιον ενδιαφέρεται για περισσότερες λεπτομέρειες.
Νίκος Αναγνωστάτος                                                                                                e-mail: nanagnostatos@gmail.com
Thiakos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment