Wednesday, January 19, 2011

Καμπανάκι στο Eurogroup – Οι καιροί ου μενετοί

Καμπανάκι στο Eurogroup – Οι καιροί ου μενετοί

Γράφει ο
Νίκος Αναγνωστάτος
19.1.2011
Σε συνέχεια του προηγουμένου σημειώματός μας, στο οποίο επισημαίναμε την ανάγκη το Γιουρογκρούπ να αντιληφθεί τον κίνδυνο που διέρχεται το Ευρώ από τη επίθεση που δέχεται από τους «Διεθνείς Τραπεζίτες» και να λάβει άμεσα τα ενδεδειγμένα μέτρα και αποφάσεις, διαπιστώνουμε τελευταία,  η Γερμανία, ως το μεγαλύτερο ανασχετικό εμπόδιο, να αποδέχεται ότι είναι προς το συμφέρον της και όλων να στηριχθεί το Ευρώ. Μόνο που φοβούμαστε ότι τους διαφεύγει το γεγονός ότι πρώτον πρέπει να ενεργήσουν ΑΜΕΣΩΣ και δεύτερον ότι ο τρόπος δεν είναι τίποτε περισσότερο από αυτόν που έπρεπε να είχε ακολουθηθεί από τη στιγμή που αποφασίστηκε η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Τι σημαίνει ολοκλήρωση ; Απλά Οικονομική και Πολιτική  Ένωση. Οικονομική Ένωση με κοινό νόμισμα το Ευρώ και προ πάντων με την ενίσχυση των πιο αδύνατων οικονομικά κρατών για να επιτευχθεί η εξαγγελθείσα σύγκλιση των οικονομιών με τις ισχυρότερες οικονομίες. Η Πολιτική Ένωση, παρόλο που έπεται δεοντολογικά της οικονομικής, μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με την οικονομική, μόνο που η πολιτική ένωση μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως, απλά με την απόφαση κορυφής. Το σκεπτικό της ολοκλήρωσης είναι η Ε.Ε. να λειτουργεί ως οιωνοί ενιαίο κράτος, με χάραξη κοινής πολιτικής και με κοινό τρόπο αντιμετώπισης των πολιτικών θεμάτων και προβλημάτων όλων των κρατών μελών. Όπως π.χ. εξωτερική πολιτική, η οποία δεν εφαρμόζεται παρόλο που υπάρχει οιωνοί Υπουργός Εξωτερικών, διαφύλαξη των κοινών συνόρων, αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης κ.τ.τ.

Σε μια τέτοια περίπτωση, όσον αφορά τη χώρα μας, μερικά από τα οφέλη θα είναι, η ελαχιστοποίηση, αν όχι ο μηδενισμός, των εξοπλιστικών και λοιπών αμυντικών δαπανών, που συνιστούν τη μεγαλύτερη εθνική δαπάνη, θα εκλείψει το casus belli και όποιες άλλες «αδυναμίες» μας με τους «καλούς» μας γείτονες, αφού θα έχουν να κάνουν με την Ε.Ε. και όχι με την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για τη λαθρομετανάστευση, ένα συνεχώς επιδεινούμενο εθνικό πλέον πρόβλημα.

Για τη Οικονομική ΄Ενωση θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, όσος χρειαστεί να ξεπεραστεί η παρούσα οικονομική κρίση. Μόνο που όσο αργούν να ληφθούν οι αναγκαίες αυτές αποφάσεις, τόσο θα δυσκολεύεται η επίτευξη των στόχων, όταν αυτοί καθοριστούν. Διότι το κρυφτούλι στο Γιουρογκρούπ συνεχίζεται, με κύριο εμπόδιο τη «νωθρότητα» της Γερμανίας, είτε λόγω των μελλοντικών εκλογών, είτε για πρόσκαιρη πολιτική ενίσχυση της κ.Μέρκελ.

Χρειάζεται ριζική αναδόμηση της οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε., με πρώτο βήμα την μετατροπή του ecofin σε οιωνοί Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα χαράσσει, θα κατευθύνει και θα ελέγχει την οικονομική πολιτική κάθε χώρας μέλους, με στόχο να επιτευχθεί η πολυπόθητη σύγκλιση των οικονομιών.

Ένα απλό παράδειγμα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να έχει βαριά βιομηχανία, αφού υπάρχει π.χ. στη Γερμανία, όπως ούτε χρειάζεται η Γερμανία να παράγει κότες και αυγά, όπως μάλιστα δηλητηρίασε πρόσφατα την Ευρώπη. Με τα κατάλληλα κίνητρα και αντικίνητρα, θα γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός ανάπτυξης το κάθε κράτους μέλος.

Αν το Γιουρογκρούπ θεωρεί πράγματι χρήσιμο για όλους τη διατήρηση του Ευρώ, ας λάβει ΣΗΜΕΡΑ, όχι αύριο, τις αναγκαίες αποφάσεις. Οι καιροί ου μενετοί!

No comments:

Post a Comment