Wednesday, May 14, 2014

ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝΧΩΡΙΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
Η Ε.Ε. έχει καθήκον και υποχρέωση από τη συνθήκη να μας στηρίξει

            Γράφει ο                                                         Κηφισιά, 14 Μαΐου 2014
            Νίκος Αναγνωστάτος
Α ν ο ι κ τ ή   Ε π ι σ τ ο λ ή
            Προς: κ.Α.Σαμαρά ως Πρωθυπουργό Προεδρεύοντος κράτους της Ε.Ε.
            Κοιν/ση: Ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
            Αξιότιμε κ.Πρωθυπουργέ,
            Αγαπητέ κ.Αντώνη Σαμαρά,
            Ένα ακόμη θέμα που μπορείτε και πρέπει να προωθήσετε στην Ε.Ε. με την ευκαιρία της Προεδρίας μας και την επικείμενη άφιξη του διαμεσολαβητή κ.Νίμιτς, είναι το ανιστόρητο και τελείως λανθασμένο θέμα του ονόματος των Σκοπίων. Το παιχνίδι του Τίτο και του τότε ΚΚΕ για ανεξάρτητο κράτος της Μακεδονίας, δεν ισχύει πλέον, αλλά απλά άνοιξε η όρεξη των Σκοπιανών να καταξιωθούν ιστορικά με τον σφετερισμό του δοξασμένου ονόματος της Μακεδονίας.
            Φοβάμαι πως όλα τα κόμματα έχουν παγιδευτεί να δοθεί όνομα με βάση τον λεγόμενο «Γεωγραφικό Προσδιορισμό», ακόμη και σεις που χάσατε τη θέση σας ως Υπουργός Εξωτερικών λόγω της επιμονής σας να μην υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Τη θέση σας αυτή πρέπει να επαναφέρουμε μέσω της Ε.Ε., η οποία οφείλει να μας στηρίξει με βάση την Συνθήκη για την Ε.Ε., όπως θα τεκμηριώσουμε πιο κάτω, αλλά και για καθαρά ιστορικούς λόγους και προ πάντων επισημαίνοντας τους αλυτρωτικούς και επεκτατικούς σκοπούς για τους οποίους οι Σκοπιανοί θέλουν να λέγονται Μακεδονία.  
            Η υφήλιος όλη, όλοι οι λαοί της γης που γνωρίζουν δυο κολλυβογράμματα, ξέρουν τον Έλληνα Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο. Στο σημερινό πολιτισμένο κόσμο, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μη γνωρίζει ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική από αρχαιοτάτων χρόνων! Οι ελαφρώς περισσότερο μορφωμένοι γνωρίζουν ότι οι Σλάβοι των Σκοπίων βρέθηκαν εκεί τον 7ο μ.χ. αιώνα, δηλαδή τουλάχιστο μια χιλιετία από όταν η Μακεδονία μεγαλουργούσε ως μέρος της Ελλάδας. Άρα ουδεμία σχέση ή αναφορά μπορούν τα Σκόπια να έχουν με τη Μακεδονία. Η μόνη σχέση που υπάρχει είναι το νότιο μέρος του κρατιδίου αυτού που αποτελεί μέρος της ελληνικής Μακεδονίας και θα έπρεπε όταν τέθηκε το θέμα να το διεκδικήσουμε  να προσαρτηθεί σε μας, όπως είχα προτείνει από το 1988 και πιο πρόσφατα σε άρθρα μου. Αν αυτή η άποψη είχε τεθεί από την αρχή δεν θα είχαμε τώρα θέμα διότι τα Σκόπια θα φοβόταν να θέλουν να λέγονται Μακεδονία.
            Φαίνεται ότι ουδέποτε η εξωτερική μας πολιτική υπήρξε ξεκάθαρη, δυναμική και αποτελεσματική και έτσι αποθρασύνθηκαν οι Σκοπιανοί, εκμεταλλευόμενοι την δική μας ανεκτικότητα. Οι λόγοι για τους οποίους τα διάφορα κράτη και ιδίως οι «Μεγάλοι» με τα συμφέροντά τους  αναγνώρισαν το κρατίδιο αυτό με το όνομα Μακεδονία, ήταν από αδύνατοι μέχρι ευτελείς, ώστε θα μπορούσαμε εύκολα να τους αντικρούσουμε και να τους ανατρέψουμε αν απλά αλλά σθεναρά επικαλούμαστε τους πιο πάνω ιστορικούς και όχι μόνο λόγους.
            Η απλοϊκή δικαιολογία ορισμένων, ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να επιλέγει το όνομα του, καταρρίπτεται αφ’ εαυτού, από τη στιγμή που ούτε καν το κρύβουν ότι έχουν αλυτρωτικούς σκοπούς και βλέψεις, με την υιοθέτηση του άστρου της Βεργίνας, το στήσιμο του υπερμεγέθους αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μη δεχόμενοι έστω και με γεωγραφικό προσδιορισμό, να τροποποιήσουν αναλόγως το σύνταγμά τους και τόσα άλλα. Υπάρχει ευνομούμενο κράτος και δή τα  μεγάλα όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, αλλά και τα ευρωπαϊκά, που μπορούν να δεχθούν ότι ένα κρατίδιο επιβουλεύεται εδάφη όμορου κράτους, με θράσος και περισσή αναίδεια αδιαμαρτύρητα; Που και σε ποιους στηρίζονται; Σε αυτούς που δουλικά υπηρετούν και υπακούουν; Μα αυτοί οι τόσο δυνατοί, δεν χρειαζόταν να απεμπολούν ηθικές και ανθρωπιστικές αρχές και ιστορικά στοιχεία για κάτι που θα το είχαν έτσι κι αλλιώς.
            Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οφείλουμε λοιπόν, έστω και με αυτή την καθυστέρηση, να το θέσουμε αμέσως στα όργανα της Ε.Ε. και να τους υπενθυμίσουμε τις προβλέψεις της Συνθήκης για την Ε.Ε., τις οποίες όλοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν: 
α) στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ αναφέρεται «ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ βαθύτερες σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των λαών τους και ταυτόχρονα σεβόμενοι την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους»,
 β) άρθρο 3, παρ.1, «Η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της», ασφαλώς η ειρήνη κινδυνεύει με αλυτρωτικούς σκοπούς της Γείτονος και η Ε.Ε. οφείλει να την εξασφαλίσει
γ) άρθρο 8, παρ.1, «Ένωση αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, με στόχο την εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, ο οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία», μόνο καλή γειτονία δεν επιτυγχάνεται με τέτοιες σκέψεις και συμπεριφορές των Σκοπιανών,
δ) Των προβλέψεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1, Τίτλο V, και τόσες άλλες  αναφορές στις Συνθήκες, οι οποίες υποχρεώνουν την Ε.Ε. δια των οργάνων της, να παρέμβει και να θέσει το θέμα τουλάχιστον στην ιστορική του διάσταση, αλλά και να προωθήσει τις θέσεις αυτές στα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, όπως προβλέπεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 της συνθήκης.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Έχετε όλα τα αναγκαία «όπλα» και επιχειρήματα, να ζητήσετε από την Ε.Ε. στην επόμενη σύνοδό της, να επιτελέσει τις υποχρεώσεις της, όπως προκύπτουν από τη Συνθήκη η οποία δεσμεύει όλους. Τα Σκόπια μπορούν να έχουν όποιο όνομα θέλουν χωρίς το όνομα Μακεδονία. Είναι ώρα οι φίλοι εταίροι μας στην Ε.Ε. να παρακάμψουν τα στενά οικονομικά συμφέροντα που ενδέχεται να έχουν ορισμένοι, και να καλέσουν τους Σκοπιανούς να ξεχάσουν το όνομα Μακεδονία, χωρίς να εκτρέπονται από το γράμμα και κυρίως από το πνεύμα της Ενωμένης Ευρώπης, για να επέλθουν έτσι τα οφέλη από την αγαστή συνεργασία και αλληλοκατανόηση, εξασφαλίζοντας την ειρήνη και την καλή γειτονία.
 
Νίκος Αναγνωστάτος                                                                                                                    e-mail: nanagnostatos@gmail.com
Thiakos.blogspot.com
Ανοικτή Επιστολή για το όνομα της Μακεδονίας

Γράφει ο
Νίκος Αναγνωστάτος
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Αγαπητέ κ. Αντώνη Σαμαρά,

Ένα ακόμη θέμα που μπορείτε και πρέπει να προωθήσετε στην Ε.Ε. με την ευκαιρία της Προεδρίας μας και την επικείμενη άφιξη του διαμεσολαβητή κ. Νίμιτς, είναι το ανιστόρητο και τελείως λανθασμένο θέμα του ονόματος των Σκοπίων. Το παιχνίδι του Τίτο και του τότε ΚΚΕ για ανεξάρτητο κράτος της Μακεδονίας, δεν ισχύει πλέον, αλλά απλά άνοιξε η όρεξη των Σκοπιανών να καταξιωθούν ιστορικά με τον σφετερισμό του δοξασμένου ονόματος της Μακεδονίας. 

Φοβάμαι πως όλα τα κόμματα έχουν παγιδευτεί να δοθεί όνομα με βάση τον λεγόμενο «Γεωγραφικό Προσδιορισμό»,

No comments:

Post a Comment